2022 ലെ പത്ത് പ്രധാന വസ്തുതാ പരിശോധനകള്‍

2022 ആഗസ്റ്റിലാണ് ന്യൂസ്മീറ്റര്‍ മലയാളം പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചത്. ആഗസ്റ്റ് മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ വരെ കാലയളവിലെ പത്ത് പ്രധാന വസ്തുതാ പരിശോധനകളുടെ സംഗ്രഹം ഇവിടെ വായിക്കാം.

By HABEEB RAHMAN YP  Published on  31 Dec 2022 3:58 PM GMT
2022 ലെ പത്ത് പ്രധാന വസ്തുതാ പരിശോധനകള്‍


Next Story
Share it