2022 ലെ പത്ത് പ്രധാന വസ്തുതാ പരിശോധനകള്‍

2022 ആഗസ്റ്റിലാണ് ന്യൂസ്മീറ്റര്‍ മലയാളം പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചത്. ആഗസ്റ്റ് മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ വരെ കാലയളവിലെ പത്ത് പ്രധാന വസ്തുതാ പരിശോധനകളുടെ സംഗ്രഹം ഇവിടെ വായിക്കാം.

By -  HABEEB RAHMAN YP |  Published on  31 Dec 2022 3:58 PM GMT
2022 ലെ പത്ത് പ്രധാന വസ്തുതാ പരിശോധനകള്‍


Next Story